Hjem

Velkommen til dit nye websted!

Vi har længe været ‘klar i startblokkene’ til at få etableret en hjemmeside for foreningen. Det primære formål med hjemmesiden er, at den skal fungere som vores kollektive hukommelse om Tordisvænge bebyggelsen.

I første omgang har vi fokus på at få referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt mere generelle dokumenter gjort tilgængelige.

På sigt vil vi gerne udvide med et egentligt historisk arkiv.

Husk også at vi for Tordisvænge rækkehusene har en velfungerende Facebookside (lukket gruppe)